Gvtarra

Dirigit per: Lyona
Animació: Eduard Puertas
Direcció de fotografia: Anna Molins
Agraiments: Galiot Workshop

2016

Categoria
Publicitat